w Polsce w USA

Nasz zespół

Dzięki szerokiemu zespołowi adwokatów i radców prawnych z nami współpracujących służymy wsparciem na terytorium całej Polski oraz Stanów Zjednoczonych. Skupiamy się na potrzebach naszych klientów, proponując im rozwiązania dostosowane do ich potrzeb oraz gwarantujące możliwie najwyższe rekompensaty. Współpracujemy wyłącznie z adwokatami i radcami prawnymi doświadczonymi w zakresie dochodzenia odszkodowań oraz rozumiejącymi tę kategorię spraw. Oczekujemy od siebie i naszych partnerów stosowania się do zasad gwarantujących najwyższy standard usług.

 

Standard naszych usług

Świadcząc usługi na rzecz naszych klientów zapewniamy najwyższy standard usług. Przy każdej sprawie stosujemy się do następujących zasad:

  1. Na każdy telefon, mail i korespondencję odpowiadamy bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24h od jej otrzymania. Jeżeli potrzebujemy czasu, aby zebrać informacje do udzielenia odpowiedzi, poinformujemy Cię o tym.
  2. Komplet dokumentów pozwalający na rozpoczęcie sprawy wysyłamy do naszych klientów nie później niż w ciągu 72h od akceptacji warunków przez klienta.
  3. Jesteśmy do dyspozycji naszych klientów, przez cały czas prowadzenia sprawy. Nie pozostawiamy żadnego pytania dotyczącego sprawy bez odpowiedzi.
  4. Zapewniamy przejrzysty system rozliczeń.
  5. Każdy z naszych klientów jest osobiście obsługiwany przez dedykowanego adwokata lub radcę prawnego. Każdy z klientów, ma prawo się do nas zwrócić, gdy obsługujący go prawnik nie spełnia jego oczekiwań. Każde zgłoszenie szczegółowo analizujemy i weryfikujemy.
  6. Każdy z naszych klientów jest na bieżąco informowany o przebiegu jego sprawy oraz o wszystkich czynnościach podejmowanych w jego imieniu.
  7. Wszystkie kluczowe decyzje dla sprawy uzgadniamy z naszymi klientami, zapewniając im komfort decydowania o ich sprawie.
  8. W naszych działaniach dążymy do doskonałości.

VMDesign logo Script logo