w Polsce w USA

Adwokat Maciej Skotnicki, prowadzący niezależną kancelarię adwokacką, z którym współpracujemy w Polsce jest absolwentem Wydziału

Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W okresie od listopada 2002 roku do maja 2007 roku sędzia w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Wydziale IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Wcześniej był asesorem sądowym. W czasie pełnienia stanowiska sędziego został oddelegowany do Departamentu Legislacyjno - Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Posiada gruntowną teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz doświadczenie konieczne w skutecznym reprezentowaniu osób poszkodowanych w wypadkach.
Adwokat Maciej Skotnicki jest specjalistą w zakresie prawa pracy i odszkodowań za wszelkie wypadki związane z wykonywaniem pracy.

Posiada wieloletnie doświadczenie procesowe, które zdobył wykonując zawód sędziego i adwokata. Prowadzi kancelarię w Krakowie przy ulicy Bandurskiego 28, a sprawy wszelkich wypadków w imieniu naszej kancelarii na terenie Polski.

Jest zapalonym, doświadczonym narciarzem i miłośnikiem historii Krakowa. W czasie wolnym podróżuje z rodziną, zwiedził między innymi Stany Zjednoczone, a w tym Nowy Jork. Prosimy pamiętać, że rzetelnie i skutecznie reprezentujemy także klientów w Stanach Zjednoczonych. Nasz numer w USA to 855-WYPADEK (855-997-2335).


VMDesign logo Script logo